Nederlands

Nederlands voor beginners en gevorderden, voor anderstaligen,...

NEDERLANDS

Onze favorieten staan vetgedrukt.

handig voor gebruik op het digibord! = handig op het digibord

nt2.cbe11.be - oefening

Oefen je Nederlands

  Alfabetiseren AAP schrijven, lezen en luisteren (NT2 alfa en andersalfa)
  AlfaTaal voor alfa-cursisten (met extra info voor lesgevers)
  Basiswoordenschat blog
  Beter Spellen oefen je spelling en doe mee aan de dagelijkse test
  BIS al het BIS-materiaal is nu gratis beschikbaar
  CambiumNed van makkelijke taalspelletjes tot moeilijke spellingsoefeningen
  Carlo heeft een drukke dag taakgericht NT2-materiaal van Brusselleer
  DannyDictees dictees
  Digitee dictee met auditieve en visuele ondersteuning
  Instructies in de klas telkens met een afbeelding, gesproken instructie en filmpje
  Je kan me wat 15 modules NT2 voor beginners
  Juf Melis Nederlands verbeteren
  Lees en schrijf lees- en schrijfoefeningen (niveau A2)
  Lees me voor digitale prentboeken - luister en volg mee
  Leestekens leer leestekens gebruiken (niveau A2)
  NedBox een nieuwe website om Nederlands te oefenen
  Nederlands - anderstaligen A1 thema's de klok - de dokter (niveau A1)
  nl.ver-taal.com taaloefeningen voor anderstaligen
  NT2 in filmpjes van Huis van het Nederlands Antwerpen
  NT2taalmenu gratis oefeningen om Nederlands te leren
  Orandago links naar allerlei NT2-oefeningen
  Redekundig redekundig en taalkundig ontleden
  Schrijven en lezen nog meer oefeningen van meester Danny
  Taalklas.NL registreren, aanmelden en dan oefenen > aanmelden via oefenen.nl
  Wai-Not werken aan leesplezier, voor cursisten en lesgevers
  Woorden leren schrijven voor beginners en tussenniveau